Praktik i udlandet

Tag dit praktikforløb i udlandet som en del af din diplomingeniøruddannelse eller din bacheloruddannelse på DTU og få en unik forståelse af et andet land fra et professionelt perspektiv.

Hvor skal du starte?

Hvis du kunne tænke dig at tage et praktikforløb i udlandet, skal du som udgangspunkt selv finde praktikstedet og stå for meget af det praktiske, men oplevelsen er hele besværet værd.

Du griber det an på følgende måde:

1. Kontakt din praktikkoordinator eller studieleder om valg af praktiksted
2. Praktikopholdet skal dernæst godkendes af din praktikkoordinator eller studieleder, hvori der indgås en praktikkontrakt

Praktikophold inden for EU/EØS

Skal du i praktik i et land inden for EU/EØS, vil det være muligt at søge et Erasmus+ stipendium til dit ophold. Det gør du ved at sende nedenstående dokumenter til Jette Krøyer i Kontoret for International Uddannelse inden afrejse:

3. Udfyldt ansøgningsskema til Erasmus+ stipendium
4. Vedlagt praktikkontrakt
5. Kopi af karakterbevis
6. Supplerende dokumentation om praktiksted - download skema
7. Kopi af det blå sygesikringskort
8. Kopi af forsikringspolice*
9. Kopi af OLS sprogtest resultat (kontakt Jette Krøyer)
10.Vedlagt en underskrevet Learning Agreement for praktikophold

*Forsikring

Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på dine forsikringsforhold og har den tilstrækkelige dækning, når du er i praktik i udlandet. DTU kan ikke anbefale, hvilken forsikring du skal tegne, men er bekendt med at flere studerende anvender den tyske forsikringsmægler, Dr. Walter.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
har i forbindelse med forsikringskrav for praktikophold i udlandet udformet en oversigt over anbefalede dækningsniveauer i form af en standardklausul (se til højre). Derudover skriver de følgende:

"Når du skal på praktikophold i Europa, skal du huske at bestille "The European Health Insurance Card" (det blå EU-sygesikringskort). Det blå sygesikringskort er gratis og kan bestilles på www.huskdetblaa.dk. På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækninger i det land, du rejser til.

Vær opmærksom på at det blå sygesikringskort ikke dækker i alle situationer. Derfor anbefaler vi, at du tegner en rejse-og sygeforsikring, der blandt andet dækker hjemtransport og ulykke.

Ved praktikophold i udlandet skal du være særlig opmærksom på, at du også skal være dækket af en ulykkes - og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikringen dækker, hvis du selv kommer til skade, ansvarforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre.

Ofte har virksomheden selv en ulykke - og ansvarsforsikring, og vi anbefaler, at du beder virksomheden om at blive omfattet af denne. Husk, at praktikvirksomheden skal dokumentere dette ved at bekræfte dækningen i afsnit C i din Erasmus+ Learning Agreement sammen med en underskrift".


Få meget mere information og læs Styrelsens vejledning.

Praktikkoordinatorer/ Studieledere

Er du i tvivl om hvem du skal kontakte? Så find ud af hvem der er din studieleder og praktikkoordinator her:

Standardklausulens dækning:

Ulykkesforsikring

Arbejdsskadeforsikring

  • tab af erhvervsevne
  • udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m., varigt mén (invaliditet)
  • overgangsbeløb ved dødsfald, tab af forsørger, og erstatning til efterladte


Heltidsulykkeforsikring

  • Dækning op til 1 mio. kr.
  • Dødsfaldserstatning
  • Invaliditetserstatning
  • Tandbehandling

Ansvarsforsikring

  • Erhvervsansvarsforsikring med dækning op til 8 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade.
  • Privatansvarsforsikring med dækning op til 5 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade. 


Tilvalgsdækning (krigsområder mm.)

Der er mulighed for at vælge en tilvalgsforsikring, der øger beløbene ved udsendelse til særligt farlige områder.

Få meget mere information og læs Styrelsens vejledning her.

Erasmus+ Praktik i udlandet (traineeships)

Kontakt

Jette Krøyer Nielsen
Kontorfuldmægtig
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 10 27

Andre internationale muligheder

Kunne du være interesseret i et kort praktikophold (1-6 måneder) ved The European Organization for Nuclear Research - CERN?

Så læs mere om mulighederne og hvordan du ansøger om at komme i betragtning som praktikant ved CERN på DTU Inside.
http://www.studyabroad.dtu.dk/study-abroad/Praktik
23 FEBRUAR 2019